Premiebetaling en betalingsachterstand

Bij het afsluiten van uw verzekering hoort ook het betalen van een premie. De premie wordt vooruit betaald en u kunt zelf een betaalperiode kiezen. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar zijn. Meestal wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven op de afgesproken datum. Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen. Het is belangrijk dat u de openstaande premie zo snel mogelijk aan ons betaalt. Zo voorkomt u dat u (tijdelijk) geen dekking meer heeft.

Betalingsherinnering: premie binnen 14 dagen voldoen

Wij sturen u een betalingsherinnering waarin we vragen de premie alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Als u na deze herinnering de premie niet op tijd betaalt, dan schorten we de dekking op. U kunt dan geen beroep meer doen op de verzekering.

Tweede herinnering: de dekking is opgeschort

Hebben wij 14 dagen na de eerste betalingsherinnering nog geen premie ontvangen? Dan kunt u geen beroep meer doen op uw verzekering vanaf de premievervaldatum. Dit betekent dat wij geen schade meer vergoeden, ook niet de kosten voor schade die u bij anderen veroorzaakt.
Bij een verzekering voor een motorrijtuig melden wij het kenteken af bij de RDW. Hierdoor is het voertuig niet meer verzekerd, waardoor u niet meer in uw auto of op uw motor mag rijden. Een WA-verzekering is namelijk een verplichte verzekering.

Laatste herinnering: beëindigen verzekering, nadelige gevolgen

In de laatste herinnering geven wij aan dat er geen dekking op de polis is en dat de vordering in behandeling is bij ons incassobureau. Als de premie nog steeds niet wordt betaald dan beëindigen wij de verzekering definitief. In dit geval registeren wij uw gegevens en de reden van beëindiging bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit kan nadelige gevolgen hebben bij het afsluiten van een nieuwe verzekering omdat verzekeraars deze gegevens gebruiken bij het beoordelen van een nieuwe verzekeringsaanvraag.
Als u de openstaande premies alsnog betaalt dan wordt de dekking 1 dag na ontvangst van alle openstaande premies in kracht hersteld, echter niet met terugwerkende kracht.

Financiële zorgen

Heeft u een betalingsachterstand of kunt u de premie niet meer betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. We kijken samen of we tot een oplossing kunnen komen. Bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling, een andere betalingstermijn of een aanpassing van de dekking. Daarnaast kunt u ook hulp aanvragen via uw eigen gemeente.
U kunt contact met ons opnemen per e-mail info@hbhserviceprovider.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.45 en 17.00 uur via telefoonnummer 023-7602555.