Voor verzekerden

Heeft uw onze naam gezien, maar weet u niet waarom?

Het kan zijn dat u post heeft ontvangen met onze naam erop of u ziet HBH Serviceprovider op uw afschrift staan. Dat klopt! Dan bent u verzekerd bij één van onze agenten. Als serviceprovider bieden wij serviceproviding aan verzekeringsagenten in de regio. Wij werken samen met verzekeringsagenten en nemen werkzaamheden als inkoop, administratie, schadebehandeling en premie-incasso uit handen zodat uw verzekeringsagent zich kan focussen op advies en de relatie met u als klant. 

Polisvoorwaarden

Bent u benieuwd naar de polisvoorwaarden van een specifiek verzekeringsproduct? Raadpleeg alle polisvoorwaarden.

Verzekeringskaarten

Wilt u in één oogopslag zien wat er wel en niet vergoed wordt als u schade heeft? De verzekeringskaart is een samenvatting van de polisvoorwaarden. In de verzekeringskaart vindt u de belangrijkste kenmerken van een specifiek verzekeringsproduct. 

Doelgroepomschrijving

Met behulp van de doelgroepomschrijvingen, kunt u eenvoudig checken of een product geschikt is voor u.

Zakelijk

Doelgroepomschrijving zakelijke verzekeringen

Particulier

Doelgroepomschrijving particuliere verzekeringen

Schade

Heeft u een schade? Dan kunt u de schade melden bij uw verzekeringsagent. Uw adviseur meldt de schade bij HBH Serviceprovider.  HBH Serviceprovider neemt de schade zo snel mogelijk in behandeling. Bekijk hier het schadeproces.

Download onze schadeprocedure zodat u weet wat u kunt doen bij een schade.

Na een schade kan het zijn dat er een schade-expert bij u op bezoek komt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk de brochure Voortvarende claimbehandeling

Gevolgen van niet betalen van de verzekeringspremie

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met het betalen van uw verzekeringspremie. Heeft u een betalingsachterstand? Dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering om te voorkomen dat u (tijdelijk) geen dekking meer heeft. Het is belangrijk dat u de openstaande premie zo snel mogelijk aan ons betaalt om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft in geval van schade. Blijft de betaling onverhoopt uit? Dan kan dan dekking worden opgeschort of de polis worden beëindigd en kunt u geen beroep meer doen op de verzekering. Bekijk het onderstaande document als u meer wilt weten over premiebetalingen en een betalingsachterstand.

Klachtenprocedure

Uiteraard hopen wij niet dat u een klacht over onze dienstverlening heeft en zullen wij er altijd alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iets niet helemaal naar uw zin loopt en u een klacht in wilt dienen. Wilt u meer weten over onze klachtenprocedure? Bekijk dan onze klachtenprocedure.

Kwaliteitsgarantie

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA is dé brancheorganisatie voor gevolmachtigde assurantiebedrijven. Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Als volmachtbedrijf zijn wij bevoegd om voor meerdere verzekeraars rechtstreeks op te reden. Eigenlijk doet een volmachtbedrijf bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet, dit biedt veel voordelen omdat de lijnen daardoor een stuk korter zijn en wij u hierdoor snel kunnen helpen! Wij maken zelf de polis op, verwerken direct de wijzigingen in uw verzekeringen, behandelen schades en keren zelf de schades uit. Kortom, betrouwbare en snelle service! Wilt u meer weten over wat een gevolmachtigd assurantiebedrijf voor u kan betekenen? Raadpleeg onze volmachtbrochure.