Proces bij schade

1

Ontstaan schade

Een schadegeval is erg vervelend voor u. Bij HBH Serviceprovider helpen we u de schade zo goed en spoedig mogelijk af te handelen.

2

Schade melden

Na het ontstaan van de schade neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de schadeafdeling van HBH Serviceprovider. U kunt een schade melden per mail, telefoon of per post. Tel. (023) 760 2555 of  schade@hbhserviceprovider.nl

Na ontvangst van de schadeclaim ontvangt u een bevestiging. De bevestiging wordt verstuurd binnen 5 dagen na ontvangst van de schadeclaim. 

3

Beoordeling door schadebehandelaar

De schadebehandelaar beoordeelt of de geleden schade gedekt is op uw polis. Daarbij verzamelt de schadebehandelaar alle relevantie informatie over de schade om zo tot een juist oordeel te komen. De schadebehandelaar verzoekt u om het SAF (Schade Aangifte Formulier) in te vullen. Na ontvangst van het SAF kan de schadebehandelaar nog aanvullende gegevens opvragen.

4

Beoordeling en reparatie

Na ontvangst van de aanvullende gegevens wordt de schade verder beoordeeld en/of wordt de schade bij de verzekeraar ingediend. Is de geleden schade gedekt conform uw polis dan verwijzen wij u naar een aangesloten hersteller. Bij onze aangesloten schadeherstelbedrijven bent u verzekerd van een kwalitatief schadeherstel en een goede service.

5

Inzet van een schade-expert

Bij een ingewikkelde schade wordt er een expert ingeschakeld. De expert komt bij u langs om de oorzaak en omvang van de schade te beoordelen en een expertiserapport op te stellen. Aan de hand van dit rapport beoordeelt de schadebehandelaar of de schade gedekt is en wat de hoogte van de uitkering is.

6

Uitkering

De uitkering wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de herstelnota voldaan. Na de uitkering wordt het dossier gesloten.