RI&E

Alle ondernemers met één of meer medewerkers in dienst, zijn werkgevers verplicht om een RI&E te hebben. Deze verplichting geldt ook als er (alleen) stagiaires in de onderneming werkzaam zijn. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert daar steeds strenger op en deelt bij het ontbreken boetes uit.

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting voor Risico-inventarisatie en -evaluatie. Hiermee worden alle zichtbare en onzichtbare risico’s binnen uw bedrijf in kaart gebracht om de risico’s te kunnen verkleinen of zelfs wegnemen.

De ondernemer kan ervoor kiezen om een RI&E zelf te maken of een professional ervoor in te schakelen. Echter is het nooit af, want zowel het bedrijf als de risico’s veranderen constant. Daarom moet regelmatig gekeken worden of de RI&E nog up to date is.

Geen RI&E?

Wanneer een werkgever geen RI&E heeft, kan een verzekeraar besluiten om gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dat geldt voor verzekeringen waarbij werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd, maar het kan ook een rol spelen bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Ook kan de verzekeraar een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wel in de RI&E staan, terwijl de oplossingen uit het plan van aanpak niet worden gebruikt.

Ons advies

Attendeer bedrijven op de verplichting van het RI&E zodat zij voldoen aan de verplichtingen die er vanuit de Arbowetgeving zijn omtrent RI&E en plan van aanpak.

Voor het opstellen van een RI&E, plan van aanpak en over alle regelgeving daaromtrent verwijzen wij u naar de website www.rie.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Bel of mail ons dan gerust, geen probleem!

Deel dit bericht

Bekijk ook:

Cyber Crime

Ondernemers krijgen vandaag de dag steeds meer te maken met cybercriminaliteit. De gevolgen van cybercriminaliteit

Lees verder »